Язва на стомаха и дванадесетопръстника, свързани с нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС)

Методи за диагностика: Клинична (изучаването на жалбите на пациентите и медицинската история, физически преглед): Ендоскопска и / или рентгенова снимка. Медикаментозно лечение на пациенти с язва на стомаха и дванадесетопръстника, свързани с нестероидни противовъзпалителни средства За лечението на стомашни язви и язви на дванадесетопръстника, свързани с изполването на НСПВС е целесъобразно да се прилага за…

Геном H. Pylori

Има няколко щама на Helicobacter Pylori, и генома на три от тях е напълно секвениран. Геномът на щама „26695“,е представен от двойно верижна ДНК молекула с размер от 1667867 базови двойки и съдържа 1630 гени, от които1576 кодират протеини, процентните G + C двойки е 38 мол%. Геномът на щама «J99» е представен от кръгова…

Изследвания за хроничен гастрит и язвената болест

Откриването през 1983 год. на този микроорганизъм кардинално променя представата на изследователите за хроничния гастрит и язвената болест, а също така внася значителен принос в понятието стомашна канцерогенеза. Още през 1994 год. Международната агенция по изучаване на рака (IARC) класифицира инфекцията Хеликобактер пилори , като канцерогенна I група. Многобройните проучвания са показали, че Хеликобактер пилори играе ключова…