Систематика Helicobacter Pylori

Бактерията първоначално се наричала Campylobacter pyloridis през 1985 г., а след това името е било поправено, в съответствие с правилата на латинската граматика на Campylobacter пилори през 1987 г. , и чак през 1989 г., след анализ на ДНК последователността на тази бактерия е показал, че в действителност тя не принадлежи към рода Campylobacter, и…