Алтернативи терапия на Н. Pylori пептична язва, свързана с HP;

Като допълнение към горното, в практическата работа (стационарна или амбулаторна) лечението на пациенти обикновено се извършва въз основа на наличния капацитет, който зависи от няколко фактора. Все още в Русия има значителен брой пациенти с така наречените „дълго незарастващи язви“ и / или проникващи рани, които се отказват оперативно лечение и настояват за консервативно лечение…