Геном H. Pylori

Има няколко щама на Helicobacter Pylori, и генома на три от тях е напълно секвениран. Геномът на щама „26695“,е представен от двойно верижна ДНК молекула с размер от 1667867 базови двойки и съдържа 1630 гени, от които1576 кодират протеини, процентните G + C двойки е 38 мол%. Геномът на щама «J99» е представен от кръгова…