Изследвания за хроничен гастрит и язвената болест

Откриването през 1983 год. на този микроорганизъм кардинално променя представата на изследователите за хроничния гастрит и язвената болест, а също така внася значителен принос в понятието стомашна канцерогенеза. Още през 1994 год. Международната агенция по изучаване на рака (IARC) класифицира инфекцията Хеликобактер пилори , като канцерогенна I група. Многобройните проучвания са показали, че Хеликобактер пилори играе ключова…