122015Февр.

Структура на Helicobacter Pylori

Helicobacter Pylori – спираловидна грам-отрицателна бактерия, с около 3 микрона дължина и диаметър около 0.5 микрона. Тя има 4-6 камшичета и способността да се движи много бързо, дори в гъстата слуз. Тя е микроаерофилна, т.е. изисква за своето развитие наличието на кислород, но в много по-ниски концентрации от тези, съдържащи се в атмосферата.

Бактерията съдържа дехидрогеназа, която може да се използва за генериране на енергия чрез окисление на молекулярен водород, произведен от други чревни бактерии. Бактерията произвежда оксидаза, каталаза и уреаза .

Helicobacter Pylori има способността да образуват биофилми, допринасящи за антибиотичната устойчивост и защита на бактериалните клетки от имунната реакция на приемащия организъм. Смята се, че това увеличава оцеляването им в киселата и корозивна среда на стомаха.

При неблагоприятни условия, както и в „зрели“ или стари култури Helicobacter Pylori има способността да се трансформира от спираловидна в кръгла или сферична, кълбовидна форма. Това благоприятства нейното оцеляване и може да бъде важен фактор в епидемиологията и разпространението на бактерии.

Кълбовидната форма на бактерията не се поддава на отглеждането в изкуствени среди (въпреки че тя може да възникне спонтанно като „остаряване“ на култури), но е била намерена във водоизточници в САЩ и други страни. Кълбовидната форма на бактерията също притежава способността да се придържа към стомашните епителни клетки ин витро.

Кълбовидните клетки се отличават с различни части на структурата на клетъчната стена (преобладаване на N-ацетил-D-глюкозаминил-β (1,4) -N-ацетил-L-Ala-D-Glu ,(GM-дипептид)), промяната в структурата на клетъчните стени на бактериите води до неразпознаване на имунната система на собственика (бактериална мимикрия).