162015Февр.

Диагностика и лечение на свързани с киселинността заболявания, включително свързани с Хеликобактер Пилори

Хеликобактер пилори

Хеликобактер пилори

През 2005 г. в Москва, бе проведен V конгрес на Научното дружество на гастроентеролозите в Русия и XXXII Научна сесия на Централния научно-изследователски институт по гастроентерология.

Под ръководството на председателя на Управителния съвет на Научното дружество на гастроентеролозите на Русия, директора на Централния институт за изследване по Гастроентерология, MD, доктора на медицинските науки професор Л.Б.Лазебинка бяха обсъдени и приети Стандарти „Диагностика и лечение на киселини заболявания, включително свързани с Хеликобактер Пилори“.

За лечението на пациенти, страдащи от различни киселинно зависими заболявания, са необходими алтернативи за лечение, дължащи се на следното:

а) наличието на вродена резистентност при някои пациенти до някои лекарства;

б) поява на вторичена или други видове кръстосана резистентност към някои лекарства, включително към лекарства, използвани за лечение на Н. Pylori;

в) възможно наличие на конкретна непоносимост на пациент към някои лекарства;

г) липса на възможност за лечение на всички пациенти с тези или други лекарства в болниците и по място на живеене на пациентите (включително по финансови причини). Учитайки изброеното по-горе, ще даде възможност на лекаря да избере най-добрия вариант за лечение на отделните пациенти.

Списък на съкращенията

  • ГЕРБ – гастроезофагеална рефлуксна болест;
  • БФД – безязвена (функционално) диспепсия;
  • HP – Helicobacter Pylori;
  • ПВР – полимеразна верижна реакция;
  • НПВС – нестероидни противовъзпалителни средства;
  • Ултразвук – ултразвук (ехография)