dihatelen-test-helikobakter1Анализиращи еднократни полимерни (IT) тръбички за неинвазивно определяне на  уреазната активност UBT-NH3. Изготвени са по оригинална екологично – чиста технология, с използване на „нау-хау” в областта на нанотехнологиите. Предназначени са да контролират съдържанието на амоняк във въздуха със съдържанието му от 0,3 до 3,6 мг/м3 при температура от -4 до 45 гр.C,  и от30 до 98%относителна влажност.

IT-NH3 e високо селективен по отношение на други химични вещества, намиращи се в газовата фаза на ниво, не по високо от 10 МАC въздуха на работното място.
Корпусът е направен от полиетилен. Спринцовка, служеща като помпа, урея доставена бесплатно. Индикаторните тръбички се продават в опаковки по 100 бр. – опаковката е прозрачен пакет.
Тръбичките се съхраняват на сухо и чисто място далеч от уреята. Като се има предвид, че тръбичките са силно чувствителни към амоняк, трябва да се съхраняват в сухи и чисти места далеч  от такива агенти.При спазване на всички условия за съхранение, срока на годност е гарантиран за 36 месеца.